E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Svarīga informācija
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A

Lai jaunajā mācību gadā 1., 5. un 10. klašu skolēni sabiedriskajā transportā varētu pārvietoties bez maksas, "Rīgas satiksme" aicina vecākus noformēt Skolēna karti portālā www.eriga.lv skatīt šeit>>


Programma topošiem pirmklasniekiem “Solīši” sākas ceturtdien, 5.oktobrī.

Gaidām vecākus un bērnus plkst.16:30. Topošiem pirmklasniekiem sāksies nodarbības, vecākus gaidām uz ievirzes sapulci.

Tālrunis: +371 6737 1041

“Vienota skola”

Mazākumtautību skolu skolēnu un vecāku pieredzes stāsti

Facebook posts >>>

Mazākumtautību skolas vecāki: mācības latviešu valodā palīdzēs bērnam vieglāk integrēties sabiedrībāPateicamies visiem, kas izvēlējās Rīgas 21. vidusskolu mācībām 10.klasē 2023./2024. mācību gadā

TURPINĀS UZŅEMŠANA UZ VIDUSSKOLAS PROGRAMMĀM 10. KLASĒ

Iesniegumu drīkst iesniegt:

sūtot uz skolas e-pasta adresi r21vs@riga.lv;

ja nav iespējams iesniegt elektroniski, tad personiski

Tomsona 35, Rīga.

No plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pretendenta vecāka vai likumiskā pārstāvja IESNIEGUMS >>>
  • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • Sertifikāti par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem (angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā).
  • Medicīnas dokumenti.

Pretendenti tiks ieskaitīti konkursa kārtībā.

Rīgas 21. vidusskola aicina 9.klases absolventus iesniegt dokumentus uz vispārējās vidējas izglītības programmām:

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā. Informāciju par iestājpārbaudījumu norisi!Sk. saiti!

  TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM

Rīgas 21.vidusskola turpina bērnu reģistrāciju 1. klasē

Ņemot vērā spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, pieteikumi uz 1.klasi tiek pieņemti vairākos veidos:

1. Ar drošu elektronisko parakstu norādot bērna personas kodu, deklarēto dzīves vietu un mācību uzsākšanas gadu. Iesniedzējam jānorāda radniecība (māte, tēvs), vārds, uzvārds, p.k., deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

2. Ja nav elektroniskā paraksta, tiek pieņemti ieskenēti iesniegumi ar tādu paša satura informāciju un personīgo parakstu, pievienojot skenētu bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzējam jānorāda radniecība (māte, tēvs), vārds, uzvārds, p.k., deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

3. Var atnākt uz skolu un pie skolas dežuranta saņemt iesnieguma veidlapu, to aizpildīt, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav droša elektroniskā paraksta vai arī skenera. (iepriekš pierakstoties pa tālruni 67371041)

iesniegums

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās
Skolas forma

SIA «KOROS»

Adrese: Rīga, Burtnieku iela 37, 3. stāvs

Talr.: +371 20 49 07 40

e-pasts: info@elmosa.lv

lasīt vairāk>>>

  Mācību procesa organizācija COVID-19 laikā
lasīt vairāk>>>
  Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

  Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam


Aktualitātes par Covid-19

Slimību profilakses un kontroles centrs - Home | Facebook


  Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


  • Skolēna e karte
  • Kā noformēt Skolēna e karti
  • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

lasīt vairāk >>>AICINĀM UZ SKOLAS MUZEJUSkolas muzejs pieņem apmeklētājus, iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I.Striževsku (fizikas kabinets).

Esat laipni gaidīti!

lasīt vairāk >>>

Rīgas 21.vidusskolas vēsture 1963.- 2023. gadi >>>


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 15 min.
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:50 līdz 12:30
9.-12.kl. pusdienas 15 min.
6. stundano 12:45 līdz 13:25
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:20 līdz 15:00
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:50 līdz 16:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu