E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Svarīga informācija
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A
  

Rīgas 21.vidusskolas attālināto mācību un tiešsaistes stundu organizēšanas noteikumi

Ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē

Kas ir karantīna

https://likumi.lv/ta/id/318841-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 21.vidusskolā!

Rīgas 21.vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē

Aktuālā informācija par 2021.gada jūnijā plānoto kombinēto iestājpārbaudījumu un izglītojamo uzņemšanu 10.klasē būs pieejama tuvākajā laikā.
https://www.r21vs.lv/?lang=lv&id=13

Buklets par skolu: šeit Facebook: šeit

Piedāvājam apgūt specializētos kursus: mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra, Business English, kā arī izstrādāt projektu par skolēnu interesējošu tēmu.

Skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga, karjeras konsultanta) pakalpojumi.


Rīgas 21.vidusskolas administrācija

Informācija par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2021./2022.mācību gadā

Iestājpārbaudījums notiks 10.06.2021. no plkst.10.00 līdz plkst. 13.00.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai 10.klasē. Skatīt šeit >>>

!!! Skolēniem, kas ir pieteikušies kombinētajam iestājpārbaudījumam Rīgas 21.vidusskolā, 8.JŪNIJĀ skolā tiek organizēta Covid testēšana. Skolēni tiks testēti Rīgas 21.vidusskola,Tomsona iela 35, 1.stāvā, 112. un 115.kabinetā, atbilstoši grafikam. Grafiks tiek veidots, ņemot vērā alfabēta principu.

Skolēni, kuru uzvārdi sākas ar burtu A - Ģ no 9.00 līdz 10.00

Skolēni, kuru uzvārdi sākas ar burtu H – N no 10.00 līdz 11.00

Skolēni, kuru uzvārdi sākas ar burtu O – Ž no 11.00 līdz 12.00

Līdzi ir JĀŅEM AIZPILDĪTA pieprasījuma veidlapa SARS - CoV-2 (COVID-19) laboratorijas izmeklējumiem. Skatīt šeit>>>

Testēšanas procesa organizēšana. Skatīt šeit >>>

Pieteikšanos apvienotajam kombinētam iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā.

Video materiāls skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās

Vienotais iestājpārbaudījums_2021.doc (lasīt šeit >>>)
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Iesniegumu par uzņemšanu 10. klasē (iesnieguma veidlapa ) var iesniegt pēc iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas līdz 16. jūnijam:

  • 1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv vai
  • 2. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Iesniegums iestādei vai
  • 3. atnākt uz skolu un iesnieguma veidlapu aizpildīt pašrocīgi.

  TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM

Rīgas 21.vidusskola turpina bērnu reģistrāciju 1. klasē

Ārkārtas situācijas laikā pieteikumi uz 1.klasi tiek pieņemti vairākos veidos:

1. Ar drošu elektronisko parakstu norādot bērna personas kodu, deklarēto dzīves vietu un mācību uzsākšanas gadu. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

2. Ja nav elektroniskā paraksta, tiek pieņemti ieskenēti iesniegumi ar tādu paša satura informāciju un personīgo parakstu, pievienojot skenētu bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

3. Var atnākt uz skolu un pie skolas dežuranta saņemt iesnieguma veidlapu, to aizpildīt, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav droša elektroniskā paraksta vai arī skenera. (iepriekš pierakstoties pa tālruni 67371041)

iesniegums

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās

Skolas forma

SIA „PRO fashion”

Adrese: Kr.Barona iela 119, LV-1012

Talr.: 67299420, 28801548

e-pasts: profashion@inbox.lv

lasīt vairāk>>>

  Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

  Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam


Aktualitātes par Covid-19

Slimību profilakses un kontroles centrs - Home | Facebook


  Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


  • Skolēna e karte
  • Kā noformēt Skolēna e karti
  • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

lasīt vairāk >>>AICINĀM UZ SKOLAS MUZEJUSkolas muzejs pieņem apmeklētājus, iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I.Striževsku (fizikas kabinets).

Esat laipni gaidīti!

lasīt vairāk >>>


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu