E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Svarīga informācija
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 21.vidusskolā!

LATVIJAS SKOLU REITINGS 2022

Iesniegumu par uzņemšanu 10. klasē ( iesnieguma veidlapa ) ar pievienotajām apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta, pamatizglītības sertifikāta (ja ir) kopijām (uzrādot oriģinālus) un bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u)

var iesniegt klātienē viens no pretendenta vecākiem

  • 20.06.2022. - plkst. no 13.00 līdz 16.00
  • 22.06.2022. un 27.06.2022. - plkst. no 9.00 līdz 14.00.

Līdzi jāņem savu un bērna personas apliecinošs dokuments.

Pretendenti uzņemšanai 10.klasē. 2022./2023.mācību gads


Programma: dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības, matemātika Programma: svešvalodas, sociālās zinātnes, matemātika Programma: bioloģija, sociālās zinātnes, matemātika
Uzņemt: Uzņemt: Uzņemt:
1265 1264 1254
3887 1241 3587
4026 4438 1762
4232 3300 4823
3732 1436 4882
3831 2939 5205
4512 5292 5607
2754 1268 1259
1249 4812 1235
3291 4896 1376
2712 5521 5073
3946 1261 1195
3251 1578 4108
6087 1245 4059
5875 4160 3174
6139 1691 6156
4913 4942 3487
1284 1521 6052
1256 4926 1270
1105 1294 1466
4957 5482 4131
3755 6054 2326
2727 1806 3494
5896 1553 6069
5298 1281 1579
1306 2836 2415
5343 1984 5601
3202 1266 4906
5959 3432 2750
3780 5298 5456
5468 1283 2837
1130 1188 1075
5526 5881 2733
6018 2824
Rezervē: 1563
4318 6034 Rezervē:
4515 1549
1247 Rezervē: 4269
1567 2863 1252
1046 1563 1576
5967 1239 1237
1282 5885 1641
5280 5519 1136
4509 4897 1162
1296 2733 2134
2314 2313
1248 6190 Atteikt:
1234 1130 1642
2316 6150 1568
1240 1135
Atteikt: 1298 1297
2426 3478 2063
1571 3847 1246
1208 1148 1253
1243 1255 2419
1258 1244 1236
4859 1238
1233
Atteikt:
1041
2949
1561
1250
1262
1547
5956
1267Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

  TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM

Rīgas 21.vidusskola turpina bērnu reģistrāciju 1. klasē

Ņemot vērā spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, pieteikumi uz 1.klasi tiek pieņemti vairākos veidos:

1. Ar drošu elektronisko parakstu norādot bērna personas kodu, deklarēto dzīves vietu un mācību uzsākšanas gadu. Iesniedzējam jānorāda radniecība (māte, tēvs), vārds, uzvārds, p.k., deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

2. Ja nav elektroniskā paraksta, tiek pieņemti ieskenēti iesniegumi ar tādu paša satura informāciju un personīgo parakstu, pievienojot skenētu bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzējam jānorāda radniecība (māte, tēvs), vārds, uzvārds, p.k., deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

3. Var atnākt uz skolu un pie skolas dežuranta saņemt iesnieguma veidlapu, to aizpildīt, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav droša elektroniskā paraksta vai arī skenera. (iepriekš pierakstoties pa tālruni 67371041)

iesniegums

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās

Skolas forma

SIA «KOROS»

Adrese: Rīga, Burtnieku iela 37, 3. stāvs

Talr.: +371 20 49 07 40

e-pasts: info@elmosa.lv

lasīt vairāk>>>

  Mācību procesa organizācija COVID-19 laikā
lasīt vairāk>>>
  Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

  Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam


Aktualitātes par Covid-19

Slimību profilakses un kontroles centrs - Home | Facebook


  Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


  • Skolēna e karte
  • Kā noformēt Skolēna e karti
  • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

lasīt vairāk >>>AICINĀM UZ SKOLAS MUZEJUSkolas muzejs pieņem apmeklētājus, iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I.Striževsku (fizikas kabinets).

Esat laipni gaidīti!

lasīt vairāk >>>


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu