E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Svarīga informācija
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A
  

Rīgas 21.vidusskolas attālināto mācību un tiešsaistes stundu organizēšanas noteikumi

Ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē

Kas ir karantīna

https://likumi.lv/ta/id/318841-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas

https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Laipni aicinām 9.klašu absolventus mācīties Rīgas 21.vidusskolā!

Turpinām skolēnu uzņemšanu 10.klasē uz brīvajām vietām augustā.

Informācija par apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās.

Rīgas 21.vidusskolas piedāvātās programmas 10.klasē

Aktuālā informācija par 2021.gada jūnijā plānoto kombinēto iestājpārbaudījumu un izglītojamo uzņemšanu 10.klasē būs pieejama tuvākajā laikā.
https://www.r21vs.lv/?lang=lv&id=13

Buklets par skolu: šeit Facebook: šeit

Piedāvājam apgūt specializētos kursus: mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra, Business English, kā arī izstrādāt projektu par skolēnu interesējošu tēmu.

Skolēniem pieejamas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī skolas atbalsta personāla (psihologa, sociālā pedagoga, karjeras konsultanta) pakalpojumi.


Rīgas 21.vidusskolas administrācija

Informācija par vienoto iestājpārbaudījumu skolēnu uzņemšanai 10.klasē 2021./2022.mācību gadā

Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisi papildu termiņā 30. jūnijā skolēnu uzņemšanai 10.klasē Rīgas vidusskolās.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19 inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.

Video materiāls skolēnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās

Vienotais iestājpārbaudījums_2021.doc (lasīt šeit >>>)
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 21.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā

Iesniegumu par uzņemšanu 10. klasē (iesnieguma veidlapa ) var iesniegt pēc iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas līdz 16. jūnijam:

  • 1. nosūtot aizpildītu veidlapu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu r21vs@riga.lv vai
  • 2. nosūtot aizpildītu veidlapu portālā Latvija.lv kā Iesniegums iestādei vai
  • 3. atnākt uz skolu un iesnieguma veidlapu aizpildīt pašrocīgi.

  TOPOŠAJIEM PIRMKLASNIEKIEM

Rīgas 21.vidusskola turpina bērnu reģistrāciju 1. klasē

Ārkārtas situācijas laikā pieteikumi uz 1.klasi tiek pieņemti vairākos veidos:

1. Ar drošu elektronisko parakstu norādot bērna personas kodu, deklarēto dzīves vietu un mācību uzsākšanas gadu. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

2. Ja nav elektroniskā paraksta, tiek pieņemti ieskenēti iesniegumi ar tādu paša satura informāciju un personīgo parakstu, pievienojot skenētu bērna dzimšanas apliecību. Iesniedzējam jānorāda radniecība(māte, tēvs) vārds, uzvārds p.k. un deklarētā dzīves vietas adrese, tālruņa Nr. un pats galvenais e-pasta adrese;

3. Var atnākt uz skolu un pie skolas dežuranta saņemt iesnieguma veidlapu, to aizpildīt, bet tas ir tikai tādā gadījumā, ja nav droša elektroniskā paraksta vai arī skenera. (iepriekš pierakstoties pa tālruni 67371041)

iesniegums

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās

Skolas forma

SIA „PRO fashion”

Adrese: Kr.Barona iela 119, LV-1012

Talr.: 67299420, 28801548

e-pasts: profashion@inbox.lv

lasīt vairāk>>>

  Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm

  Komunikācijas vadlīnijas par valdības stratēģiju nākamajam Covid-19 ierobežošanas posmam


Aktualitātes par Covid-19

Slimību profilakses un kontroles centrs - Home | Facebook


  Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


  • Skolēna e karte
  • Kā noformēt Skolēna e karti
  • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

lasīt vairāk >>>AICINĀM UZ SKOLAS MUZEJUSkolas muzejs pieņem apmeklētājus, iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I.Striževsku (fizikas kabinets).

Esat laipni gaidīti!

lasīt vairāk >>>


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu