E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā    i n f o r m ā c i j a

Izglītības iestādes misija:

Sekmēt ikviena izglītojamā un skolotāja iespējas pilnveidoties, attīstīt savus talantus un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu un kulturālu cilvēku.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – skola ikvienam. Rīgas 21.vidusskola ir radoša un ar tradīcijām bagāta mūsdienīga skola, kura garantē individualizētas mācības, kas ir atbilstošas izglītojamo interesēm un piemērotas nākotnes prasībām.

Stratēģiskie mērķi :

 1. Veidot radošu un praktisku mācību vidi, kas atmodina zinātkāri un vēlmi mācīties.
 2. Pārvaldība, kas veicina cieņpilnu un efektīvu sadarbību starp izglītojamajiem, izglītības iestādi, ģimeni un pašvaldību.
 3. Veicināt izglītojamo motivāciju un izpratni par zināšanu radošu pielietojamību.

Galvenie uzdevumi :

 1. Sakārtot tehnoloģiju mācību jomas infrastruktūru, efektīvi to izmantot visu mācību jomu mācību priekšmetu stundās.
 2. Nodrošināt demokrātijas principu ievērošanu skolā, pašvērtēšanas procesā iesaistot plašu respondentu loku.
 3. Pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu latviešu valodā.
 4. Nodrošināt individualizētu pieeju izglītojamajiem, kas daudzpusīgi attīsta ikviena bērna un jaunieša talantus.

Skolas vērtības: Radošums. Tradīcijas. Sadarbība. Attīstība. Ģimeniskums.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • kvalitatīvas atbalsta personāla konsultācijas;
 • karjeras konsultanta konsultācijas;
 • fakultatīvās un pagarinātās dienas grupu nodarbības;
 • aktīva, radoša skolēnu pašpārvalde;
 • daudzveidīga interešu izglītība;
 • plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts;
 • "zaļā" domāšana un aktivitātes Ekoskolu programmā, Eiropas Parlamenta vēstnieku skola, “Tomsona ielas projekts”, Labdarības akcijas, Veselību veicinoša skola;
 • vasaras atpūtas un piedzīvojumu nometne ”Saulespuķe”;
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem ietvaros – peldēšanas, ārstnieciskās vingrošanas, horeoterapijas nodarbību apmeklēšana, masāža;
 • teicama sporta bāze, renovēts stadions;
 • sakopta skolas vide.

Piedāvājam plašas interešu izglītības iespējas: vokālais ansamblis, koris, tautisko un mūsdienu deju kolektīvi, teātra pulciņi, vizuālās mākslas un rokdarbu, sporta spēles un koriģejošās vingrošanas pulciņi, skolas vēstures muzejs, kokapstrādes un mašīnbūves tehniskās grafikas pulciņi.

Buklets šeit >>>

Sagatavošanās nodarbības notiks pirmdienās un ceturtdienās plkst.16.30-18.10.

Tālrunis: +371 6737 1041

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 15 min.
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:50 līdz 12:30
9.-12.kl. pusdienas 15 min.
6. stundano 12:45 līdz 13:25
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:20 līdz 15:00
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:50 līdz 16:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu