E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Mācību process
Mācību process > Mācību sasniegumi
Mācību sasniegumi
Latviešu valodas aģentūra >>>
Atzinība
JEĻIZAVETAI JAŠILOVAI
Par radošu tēmas risinājumu
Rīgas izglītības iestāžu un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- labdarības akcijā
Skolotāja ŅINA HOTKEVIČA

Atzinība
ŅIKAI ZAHAROVAI
Par veiksmīgu piedalīšanos Rīgas 40.vidusskolas
4.atklātajā konkursā latviešu valodā 6.klasēm
Skolotāja INTA SAMĪTE

Atzinība
ŅIKAI ZAHAROVAI
Rīgas izglītības iestāžu un vizuāli plastiskās mākslas konkursā- labdarības akcijā
Skolotāja ŅINA HOTKEVIČA

Atzinība
N.ĻEVAŠOVAI, A.KUZŅECOVAI, A.MIHAILOVAI, K.DAŅILOVAI, S.GRIŅOVAI

Par dalību Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 10.-11.klašu skolēnu
2.latviešu valodas radošajā konkursā RAIBĀ PĒCPUSDIENA
Skolotājas ZANDA TEIBE, INTA SAMĪTE

Sveicam un lepojamies
Rīgas 21.vidusskolas 8.a klases skolniece
MONIKA LAICĀNE ieguva II vietu
Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā
Skolotāja KARINA KOSTRJUKOVA

Sveicam un lepojamies
Rīgas 21.vidusskolas -3. klases skolniece
EVA AMELIJA SAKALO ieguva I vietu
Rīgas 89.vidusskolas mazākumtautību skolu 3.-4.klašu skolēnu latviešu valodas 5.atklātajā konkursā
Skolotāja ŽANNA JAUNZEMESveicam un lepojamies

Par dalību Rīgas pilsētas matemātikas 69.olimpiādē 5.-8. klasēm.

II vieta
Rīgas 21.vidusskolas 7.b klases skolnieks
NIKITA SAFONOVSIII vieta
Rīgas 21.vidusskolas 6.b klases skolniece
SOFIJA POLICĀNE


SIRSNĪGI PATEICAMIES

par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājai

JEĻENAI PETROVAI un LUDMILAI ABRAMOVAI

Sveicam un lepojamies

Par dalību Rīgas 40.vidusskolas 5.atklātajā konkursā krievu (dzimtā) valodā 2., 4. klasei.
III vieta
Rīgas 21.vidusskolas 4.a klases skolnieks

ALEKSEJS KOLČANOVSAtzinība
Rīgas 21.vidusskolas 4.a klases skolnieks

LAVRENTIJS SOTČENKOAtzinība
skolotājai ĻUBOVAI LAVRENOVAI
par audzēkņu veiksmīgu sagatavošanuAtzinība
Rīgas 21.vidusskolas 4.klases skolniekam

ALANAM DZGOEVAM
Par dalību Rīgas 89.vidusskolas

mazākumtautību skolu 3.-4.klašu skolēnu
latviešu valodas 5.atklātajā konkursā

SIRSNĪGI PATEICAMIES
par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā skolotājai Ž.JAUNZEMEI
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu