E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Interešu izglītība
Interešu izglītība > Sports
S p o r t s

Skolas Aerobikas festivāls2024

Meiteņu futbols atgriežas skolās – 2023

Meiteņu futbols Rīgā (13.12.2023.) APSVEICAM ar II vietu! lasīt vāirāk >>>

Skolas aerobikas festivāls 2023

Par piedalīšanos Latvijas skolu Ziemas festivālā 2022.

Februārī Latvijā notika Latvijas skolu Ziemas festivāls 2022. Festivāla virtuālo sacensību norises datums: 07.02.2022.- 14.02.2022. No mūsu skolas pieteicās 43 dalībnieki, no kuriem 19 dalībnieki, tajā skaitā vecāki un skolotājas, ieguva medaļas, diplomus un dāvanas no sacensību organizatoriem. Sacensības organizēja Latvijas Sporta federācija, lai jebkurš skolēns bez profesionālām iemaņām ziemas un ziemā pieejamos sporta veidos varētu piedalīties sacensībās un motivētu jauniešus nodarboties ar ziemas un ziemā pieejamiem sporta veidiem. Mūsu skolas dalībnieki kopā veica distanci 413.2 km.

Par Rīgas skolu superlīgas kausa izcīņas sacensībām basketbolā

No16.02.2022. notiek 8. – 9. klašu grupas sagatavošana Rīgas skolu superlīgas kausa izcīņai basketbolā. Sacensības norises laiks 22.03.2022. Pasākuma mērķis ir popularizēt basketbolu skolēnu vidū un veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Par Skolas sacensībām

Janvārī skolā notika aerobikas festivāls – 2022.

Sacensībās piedalījās 4. – 6. klases skolēni. Festivāls notika attālināti - katras klase sporta stundu laikā sagatavoja un ierakstīja aerobikas vingrojumu kombināciju, tādā veidā popularizējot aerobiku bērnu un jauniešu vidū kā veselīgu dzīves veida sastāvdaļu.

Paralēli Latvijas Ziemas festivālam - 2022., skolā tika organizēts Skolas Ziemas festivāls – 2022., kurā piedalījās 4.- 6. klašu grupas. Sacensību norises laiks 07.02. – 14.02. 2022. Skolēni iepazina ziemas sporta veidus un guva kustību prieku.

  M e i t e ņ u    f u t b o l s
  


       Meiteņu futbolu popularizējošā un attīstošā projekta Meiteņu futbols atgriežas skolās Rīgas komandu turnīrā

II. Vietu ieguvējus Rīgas 21. vidusskola, kas bijusi labākā starp galvaspilsētas pārstāvēm visās trijās projekta

sezonās.


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 15 min.
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:50 līdz 12:30
9.-12.kl. pusdienas 15 min.
6. stundano 12:45 līdz 13:25
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:20 līdz 15:00
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:50 līdz 16:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu