E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Aktuālie pasākumi
A k t u ā l i e    p a s ā k u m i

Rīgas 21.vidusskola 2020./2021.mācību gadā piedalās projektā “Debašu Līderu skola”

Debašu līderu skola ir izglītojošs projekts skolēniem, kas ļauj apgūt ne tikai dažādas debatēm nepieciešamās zināšanas (argumentāciju, publisko runu, ievadu politikā), bet arī kritiskās domāšanas un mediju pratības prasmes, kas nepieciešamas ikvienam, bet īpaši jau topošajiem Latvijas līderiem.

Visas nodarbības norisinās angļu valodā, kas dod iespēju praktizēt apgūto svešvalodu un uzlabot arī sekmes mācībās.

British Council pārstāvniecība Latvijā jau ceturto gadu sadarbojas ar organizāciju “QUO Tu domā?”, atbalstot ne tikai Debašu līderu skolas nodarbības mācību gada garumā (nodarbības notiek reizi mēnesī – brīvdienās), bet arī vasaras nometni jauniešiem, kā arī citas aktivitātes, kur jaunieši var pārbaudīt un praktizēt savas iegūtās zināšanas.

https://www.britishcouncil.lv/programmas/izglitibas-joma/projekts-debasu-lideru-skola

Mūsu skolas grupas vadītāja – direktores vietniece un angļu valodas skolotāja Alla Zaharova.

Grupas dalībnieces: 12.b klases skolnieces Jekaterina Borisova, Polina Praisa, Dana Šoloma, Inna Zaharova.

2020.gada 28. novembrī A. Zaharova piedalījās tiešsaistes seminārā, kuru rīkoja “Debašu Līderu skola”.

Vairāk par to https://www.facebook.com/100001512601863/videos/3689257964467921/

Semināros piedalās uzaicinātie lektori no Latvijas un no citām valstīm. Lekciju laikā ir iespēja komunicēt ar lektoriem, pildot uzdevumus un arī uzdodot jautājumus.

Decembrī viens no projekta mentoriem Kristofers novadīja mūsu skolas grupai semināru “How to think about motions during prep time?”

2020. gada 19.decembrī A.Zaharova un P.Praisa piedalījās “Debašu Līderu skolas” seminārā:

https://www.facebook.com/100001512601863/videos/3744713448922372/

Semināra 2.daļā skolēni strādāja atsevišķi no skolotājiem. Lekcijas bija interesantas un informatīvas.

Projekta vadītāji un mentori dalās ar informāciju Facebook grupā, kā arī oktobrī skola saņēma mācību materiālu – grāmatas latviešu, angļu un krievu valodā un spēli “Populist” (angļu valodā). Mācību materiālus var izmantot dažādos mācību priekšmetos, gatavojot skolēnus debatēm, attīstot viņu spējas pareizi argumentēt un kritiski domāt.


4.-14.decembrī Rīgas 21. vidusskolā notika radošo darbu pasākums ‘’Ziemassvētki’’

tālāk var iepazīties šeit


Rīgas 21.vidusskolas 4.a klase iesaistījās Pasaules lielākajā mācību stundā

2020. gada rudenī kārtējo reizi norisinājās akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”, kas vienoja skolotājus un skolēnus no visas pasaules.

Šogad vienotās stundas tēma bija “Pandēmija kā portāls no pagātnes uz nākotni”. Ceļojums no vecās pasaules un jauno, kur varam izvēlēties, ko ņemt līdzi ceļasomā uz jauno dzīvi pēc pandēmijas.

Rīgas 21.vidusskolas 4.a klase arī iesaistījās Pasaules lielākajā mācību stundā, vizualizējot savu dzīvi un pasauli pēc pandēmijas. Skolēnu diskusijās un pārdomās parādās, kā viņus ietekmējušas attālinātās mācības un kā tehnoloģiskais progress mums palīdzēs apturēt pandēmiju. Ar ko nodarbojas zinātnieki un ārsti pandēmijas laikā, kādi atklājumi farmācijas jomā drīzumā sagaida pasauli. Vai pasaules karantīna varētu sekmēt labvēlīgas klimata pārmaiņas?

Pēc diskusijām un pārdomām skolēni vizualizēja savas idejas par dzīvi pēc pandēmijas radošos darbos. Radošo darbu ekspozīcija atrodas skolas pirmā stāva gaitenī.

Rīgas 21.vidusskolas 4.a klases skolēni dabaszinību stundā meklēja pasaules globālās ekoloģijas problēmas risinājumu.

Ekoskolu Rīcības dienu 2020 ietvaros Rīgas 21.vidusskolas 4.a klases skolēni dabaszinību stundā meklēja pasaules globālās ekoloģijas problēmas risinājumu.

Pašlaik uz Zemeslodes trūkst saldūdens resursi. Šīs problēmas iemesli ir visdažādākie – globālā sasilšana, iedzīvotāju skaita un ūdens patēriņa pieaugums, līdz ar to, saldūdens izmantošanas apjoms palielinās. Saldūdens trūkums vienlaicīgi ietekmē vairākas sfēras, tā ir gan lauksaimniecība, gan rūpniecība, enerģijas piegāde un transports. Saldūdens trūkums skar arī bioloģisko daudzveidību un ūdens kvalitāti.

Lai novērstu šo problēmu, ir jāpanāk efektīva ūdens izmantošana un taupīšana.

Aktīvi iekļaujoties kompetenču pieejā un īstenojot mācību saturu, 4.klases skolēni, domājot un darot, uzzināja, kā efektīvi savākt un izmantot lietus ūdeni no mājas jumta.

Darbnīcas ietvaros, skolēni modelēja lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kas ne tikai novērš ūdens tecēšanu no jumta un sienu mitrināšanu, bet arī kalpo kā papildus ūdens resurss.

Tomēr, lai izmantotu savākto lietus ūdeni, piemēram, piemājas lauksaimniecībā, to nepieciešams attīrīt. Ūdeni no liekiem piemaisījumiem var attīrīt filtrējot, tāpēc skolēni izgatavoja daudzslāņu ūdens filtru no dabas resursiem: oglēm, akmentiņiem, koka skaidiņām, smilts.

Skolā- Labklājības ministrijas projekts "Dinamiskā pauze" 1.-4.klasēm. Norises laiks-26.novembrī 2020.  S K O L A    2 0 3 0
  

3.b klase piedalījās Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) diagnosticējošā darba parauga aprobācijā. Darba mērķis bija novērtēt skolēnu inženiertehniskās prasmes. Veidojām ledus jahtas!


4.a klase no novembra 2020.gada attīsta lasītprasmei pēc 12.nedēļu programmas "Vienaudžu mācīšanās pēctecīgai lasītprasmes veicināšanai pamatskolas pirmajā posmā." (VIMALA)

VIMALA pieejā pozitīvā veidā tiek izmantota vienaudžu savstarpējā ietekme citam uz citu.

VIMALA mērķis ir ne tikai lasītprasmes un lasītprieka veicināšana, bet arī veicināt pozitīvu uzvedību, veidot jauna veida uzvedību vēlamajā virzienā.


Integrētā mācību stunda "Es saku NĒ plastmasai!" 4a klasē

 • Iepazināmies ar plastmasas negatīvo ietekmi uz ekoloģiju un problēmas risinājuma veidiem.
 • Uzzinājām, kādu profesiju pārstāvji strādā ražotnēs.
 • Noskaidrojām, kādi ir ražošanas etapi, materiāli, iekārtas.
 • Izveidojām ekotraukus no Latvijā ražotiem dažāda veida putraimiem!
 • Vizualizējām savu izgudroto ekozīmi!


  Integrētā mācību stunda (dabaszinības, latviešu valoda un vizuālā māksla)

  “Dzīvnieku attīstība un Latvijas dzīvnieki dabas ainavās”, kas notika ārpus skolas vides - Rīgas Zooloģiskajā dārzā.  24.10.2019. aizvadīts Rīgas 21.vidusskolas pedagogu seminārs
  “Kompetenču pieeja mācību saturā”. .

  Sadarbība piedaloties EP vēstnieku skolas un Ekoskolas projektos.
    Ķ ī p s a l a s    k o n t r a s t i
    


         23.10.2019. mūsu skolas pedagogi piedalījās izglītojošā ekskursijā „Ķīpsalas kontrasti”.

  Brīnišķīgi Ķīpsalas skati, kapteiņu un strādnieku mājas, māja ar Austrālijas ķenguru, 18 – 21 gs. arhitektūra utt.
  Ķīpsala - vieta, kur var apbrīnot tās skaistumu un kontrastus.

  Skolotāji pēc ekskursijas bija ļoti priecīgi un gandarīti par redzēto, dzirdēto. Lieliska ekskursija ar pievienoto vērtību ikkatram.

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


uzdevumi.lv


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu