E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Projekti
Projekti > Skolas soma
S k o l a s    s o m a


Skolas soma projekts>>>  Projekts Skolas soma
  

Projektā piedalās skolēni no 1. līdz 12.klasei, skolēniem ir iespēja baudīt mākslu un kultūru (vizuālā māksla, literatūra, mūzika, kino, teātris, arhitektūra, dizains), kā arī izzināt vēsturisko mantojumu. Skolēni piedalās praktiskās nodarbībās, pasākumos.

Redzētais un piedzīvotais tiek izmantots mācību procesā dažādās mācību stundās, salīdzinot, argumentējot, radot jaunas idejas. Pateicoties projektam “Skolas somas”, skolēnu redzesloks paplašinās. Esam pārliecināti, ka skolēnu dalība un darbība projektā radīja dziļāku ieskatu Latvijas kultūras mantojuma apzināšanā, stiprinot piederības sajūtu savai valstij. Vērtīgi pavadītais laiks un iegūtās zināšanas tiks izmantotas mācību stundās.

  
  
  2020./2021.mācību gads

2.klases ekskursija uz Motormuzeju

Jau septembrī mēs 2.klase izlēmām braukt ekskursijā uz Motormuzeju. Zinu, ka bērniem ļoti patīk apmeklēt Motormuzeju, jo biju iepriekš ar citām klasēm. Redzējām vecās mašīnas, uzzinājām to vēsturi.

Ekskursija notika gida pavadībā, stāstīja par antīko mašīnu, autobusu un kravas mašīnu rašanās vēsturi, uzbūvi, darbību. Bija iespēja iekāpt veco laiku autobusā. Notika izglītojoša nodarbība par automobiļa, tā aprīkojuma un ceļa satiksmi.

Skolēni ieguva zināšanas par dažādu mašīnu vēsturi, kā arī par cela satiksmi. Vēlāk audzināšanas stundās tika pārrunātas iegūtās zināšanas un iemaņas.

Šī ekskursija mums visiem patika un likās interesanta. Bērni uzzināja par mašīnu vēsturi un citus faktus par šo sfēru. Ieguvām, gan zināšanas, gan izklaidējāmies.

Informāciju sagatavoja 2.klases audzinātāja T.Blohina


Koka daudzveidīgā dzīve

Rīgas 21.vidusskolas 2.klases skolēniem šajā semestrī bija lieliska iespēja mācību procesā iepazīties ar “Koka daudzveidīgā dzīve” radošu nodarbību, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros. Tā deva iespēju klātienē iepazīties ar Latvijas amatniecību. Nodarbības vadīja meistari no Garkalnes namdaru darbnīcas.

Skolēni ar interesi skatījās, klausījās un piedalījās diskusijā teorētiskajā nodarbībā, kā arī aktīvi piedalījās praktiskajā nodarbībā, izmēģinot koksnes apstrādi ar dažādiem instrumentiem. Skolēniem nodarbība ļoti patika.

Refleksijā bērni aizpildīja darba lapas, zīmēja Latvijas koku stumbrus un lapotni, zīmēja ģimenes koku, atbildēja, ko var no koka izveidot.6.klases – Motormuzejs (ekskursija un nodarbība)


  
  


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4. klašu ēdināšana
4. stundano 10:40 līdz 11:20
5.-7. klašu ēdināšana
5. stundano 11:35 līdz 12:15
8.-12. klašu ēdināšana
6. stundano 12:30 līdz 13:10
7. stundano 13:20 līdz 14:00
8. stundano 14:05 līdz 14:45
9. stundano 14:50 līdz 15:30

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu