E-pasts: r21vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6737 1041    
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā    i n f o r m ā c i j a

Rīgas 21. vidusskola – tā ir stabilitāte un stabilas zināšanas, klasiskā izglītība, silta ģimeniska gaisotne.

Rīgas 21. vidusskola - valsts vispārizglītojoša, radoša, tradīcijām bagāta mūsdienīga skola, kura garantē individualizētas mācības, kas ir atbilstošas skolēna interesēm un piemērotas nākotnes prasībām.

Piedāvājam apgūt 5 licencētas mācību programmas:

 • Mazākumtautību pamatizglītības programma;
 • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
 • SVispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programma.

Skolas īpašie piedāvājumi

 • kvalitatīvas atbalsta personāla konsultācijas;
 • karjeras konsultanta konsultācijas;
 • fakultatīvās un pagarinātās dienas grupu nodarbības;
 • aktīva, radoša skolēnu pašpārvalde;
 • daudzveidīga interešu izglītība;
 • plašs ārpusklašu pasākumu un aktivitāšu klāsts;
 • "zaļā" domāšana un aktivitātes Ekoskolu programmā, Eiropas Parlamenta vēstnieku skola, “Tomsona ielas projekts”, Labdarības akcijas, Veselību veicinoša skola;
 • vasaras atpūtas un piedzīvojumu nometne ”Saulespuķe”;
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem ietvaros – peldēšanas, ārstnieciskās vingrošanas, horeoterapijas nodarbību apmeklēšana, masāža;
 • teicama sporta bāze, renovēts stadions;
 • sakopta skolas vide.

Piedāvājam plašas interešu izglītības iespējas:

vokālais ansamblis, koris, tautisko un mūsdienu deju kolektīvi, teātra pulciņi, vizuālās mākslas un rokdarbu, sporta spēles un koriģejošās vingrošanas pulciņi, skolas vēstures muzejs, kokapstrādes un mašīnbūves tehniskās grafikas pulciņi.

Buklets šeit >>>


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:10 līdz 8:50
2. stundano 8:55 līdz 9:35
3. stundano 9:45 līdz 10:25
1.-4.kl. pusdienas 10 min.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
5.-8.kl. pusdienas 30 min.
5. stundano 11:45 līdz 12:25
9.-12.kl. pusdienas 30 min.
6. stundano 12:55 līdz 13:35
plkst.13.10 - PDG launags 10 min.
7. stundano 13:45 līdz 14:25
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma

Valsts izglītības satura centrs

Skola 2030

uzdevumi.lv

Mācību mākonis

Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā

Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

eParaksta uzskates materiāli
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Projekti         Interešu izglītība         Par skolu